تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید


رکه سوار تاکسی میشه میبینه یک تیمسار هم تو تاکسی نشسته بهش میگه: ببخشید آقا شما سربازین ؟ یارو میفهمه این ترکه میگه: آره سربازم ! ترکه میگه : پس گوه میخوری لباس های یک تیمسار می پوشی


تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

                                                           

ترکه شب عروسیش به زنش نمیدونه چی بگه میگه : مادر و پدرت میدونن تو اینجایی؟؟


تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

                                                          

به ترکه میگن: شیری یا روباه ؟ میگه : مگه خر چشه؟


تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

                                                          

ترکه  تابستان پتو میندازه روش میگن : مگه خری؟ ترکه میگه : از زیر پتو هم معلوم میشه


تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

                                                         

بچه ترکه میره از باباش میپرسه :بابا؟ ماه نزدیکتر یا اصفهان ؟ترکه میزنه پس گردنش میگه: کره خر از اینحا مگه میشه اصفهان دید؟


تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

                                                         

ترکه برای اولین بار یک آخوند میبینه میگه : یعنی اینقدر سرت درد میکنه؟


تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

                                                                           

ترکه میره مامور مخفی میشه الان ۲۰ سال ازش خبری نیست


تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

                                                                                                         

 من از عمرم چه فهمیدم ؟ نفهمیدم چه فهمیدم ؟همان اندازه فهمیدم که فهمیدم  که نفهمیدم !((قسمتی از دفتر خاطرات یک شاعر ترک ))


تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

                                                         

 ترکه سر چهارراه با ماشینش میزنه به یک BMW . با کلی گریه و زاری می بخشنش !! سر چهارراه بعدی دوباره میزنه به همون BMW ترکه از ماشین دستشو بالا میبره میگه: منم برو


تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

                                                        

به ترکه میگن: پیامبر کی به رسالت رسید ؟ میگه: نمیدونم من ونک پیاده شدم 


تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

                                                                                                            

ترکه میره نانوایی یک ۵زاری میده . نانوا :این که نون نمیشه ؟ ترکه : آروم بابا!!!!! من ماکسیمیلیانوسم


تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

                                                       

ترکه رو می خواستن اعدام کنن بهش میگن به عنوان آخرین حرف یک چیزی بگو!!!!!!!!میگه: ک.... ننه کسی که بزنه زیر چهار پایه


تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

                                                       

به ترکه قبل اعدام میگن حرفی نداری ؟ میگه : نه میبرنش بالا دست و پا میزنه میخواد یک چیزی بگه !! میارنش پایین میگن: چی شد ؟ میگه: بابا داشتم خفه میشدم


تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

                                                     

نویسنده ترک :

شب بود و خورشید به روشنی می درخشید  پیرمردی جوان یکه و تنها به همراه خانوادش در سکوت گوشخراش شب قدم زنان ایستاده بود


تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

                                                    

ترکه نامزدشو میبره تو خرابه میگه : بیا کار بد کنیم !! دختره که دل تو دلش نبوده میگه چیکار کنیم؟؟ ترکه: بیا اه ه ه ه  کنیم فرار کنیم 


تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

                                                    

ترکه تو آزمون آتش نشانی شرکت میکنه !! ازش میپرسن : اگه تو جنگل آتیش گرفت آب هم نزدیک                                 نبود چیکار میکنی ؟؟ ترکه: معلومه تیمم میکنیم                                                 

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید


ترکه میره اون دنیا ازش میپرسن چی شد مردی  ؟  میگه شیر خوردم ! میگن : شیرش  فاسد  بو د ؟ ترکه ؟ نه گاو یهو نشست


تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

                                                    

ترکه میره دکتر میگه آقای دکتر: چرا هیچکس به من توجه نمی کنه ؟؟ دکتر: نفر بعد !


تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

                                                    

به ترکه میگن چرا در خونت نوشتی WC میگه: این مخفف  Wellcom  هست


                       تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید                      

ترکه داشته وسط دغوا نرخ تعیین می کرده !!!! خر میشه هم قیمتی ماکسیما


تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

                                                  

به ترکه میگن دانشگاه میری ؟ میگه : هر جا که بار بخوره میریم 

                                                 

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

ترکه میره کلاس رقص باز میکنه بعد از مدتی ورشکست میکنه !!! ازش میپرسن چی شد که ورشکست شدی ؟ میگه اونا هی میرقصیدن من شباش می دادم


تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

                                                   

ترکه مشکل روانی پیدا میکنه میبرن ازش نوار مغز بگیرن ! میبینن 10 دقیقه اولش خالی


تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

                                                  

ترکه کتاب فروشی میزنه برای فروش بیشتر کتاباش تابلو میزنه در مغازش : جلد دوم قرآن رسید


تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

                                                 

ترکه میخ میره تو پاش نمیتونه در بیاره کجش میکنه


تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

                                                

ترکه تلویزیون روشن میکنه !! کانال 1 : قرآن 2: قرآن 3: قرآن   !!!!! تلویزیون خاموش می کنه بوس میکنه می ذاره بالای طاقچه 


تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

                                                 

ترکه میره راهپیمایی میبینه شلوغه بر میگرده


تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

                                                 

ترکه ادعای پیغمبری میکنه !! دوستاش میگن: همین طوری که نمیشه باید بری 40 روز توی غار بشینی تا بهت وحی بشه !! ترکه میره تو غار بعد از 3 روز دست و پا شکسته بر میگرده !! دوستاش میگن چی شده؟؟ میگه: جبرئیل یهو با قطار اومد 


تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

                                                 

ترکه یک روز آب می خورده هی می گوزیده ! میگن چرا اینطوری ؟ ترکهمیگه: نمی خوام گرد و خاک بشه . 


تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

                                              

به ترکه میگن گوز چه شکلیه ؟ میگه: حلقه ای !! میگن: حالا چرا حلقه ای ؟ ترکه: آخه هر وقت زنم میگوزه میندازه گردن من


تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

                                                

به ترکه میگن چرا کونت اینقدر بزرگه؟ میگه: خدا رحمت کنه مادرم  به جای پودر بچه پکینگ پودر میزد به کونم


تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

                                                 

ترکه از روی زمین ک....ت پیدا میکنه !! میگه : ای بی فرهنگا خودش میخورن پوستشو میندازن زمین


تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

                                                  

به ترکه میگن ۳۰ تا پستاندار نام ببر؟ میگه: دبیرستان دخترانه


تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

                                                  

ترکه پدرش و مادرش رو میکشه !! میگن: چرا این کارو کردی؟ میگه: تازه به رابطه کثیفشون پی بردم 


تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید


یه ترکه میمیره. شب اول قبر ۶۲ تا فرشته میان سراغش. ۲تاشون سوال می کردن... ۶۰ تاشون حالیش می کردن!!!


تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

یه ترکه تو آینه عکس خودشو می بینه بعد می گه: ا...این چه آشناست ! بعد از یه ساعت فکر کردن داد می زنه: فهمیدم... این همون کره خریه که امروز تو آرایشگاه یک ساعت زل زده بود به من !


تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید


ترکه شب که میشه میخوابه خواب حنا بندون عروسیشو میبینه صبح که از خواب بلند میشه میبینه تو خودش ریده دستشم تو شورتشه!


تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید


به ترکه می گن اگه دنیا رو بهت بدن چی کار می کنی می گه من فعلا می خوام درسمو ادامه بدم !!


تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید


ترکه بابا ش میمیره هفتش خیلی شلوغ می شه واسه چهلم بلیط می فروشه 


تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید


به ترکه میگن ترمز ABS چیه؟ میگه تو سرعت های زیاد و سر پیچ ها کار حضرت ابوالفضل رو می کنه!!!


تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید


ترکه آشغال میره تو چشماش سره ساعت 9 میشینه دم در 


تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید


پلیس به ترکه : اینجا ماهی‌گیری قدغنه!!! ترکه: ولی اینجا تابلو نزدین!!!
پلیس: نزدیم که نزدیم، زود باش از بالای اون آکواریوم بیا پایین!!!!


تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید


به ترکه میگن با آب و برق و خاک جمله بساز
میگه: خاک بر سر من که آبم مثل برق میآد


تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید


ترکه میره کله پاچه فروشی، یارو بهش میگه: قربون چشم بگذارم؟ ترکه میگه: نه آقا! حداقل صبر کن من برم قایم شم!


تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید


ترکه به دختره میگه بوس میدی؟ میگه نه! ترکه میگه به جهنم بخاطر خودت گفتم من خودم زن دارم


تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید


ترکه رفته بود زیارت امام رضا. بعد از زیارت دستش را برای احترام روی سینه اش گذاشت و عقب عقب آمد بیرون. یه دفعه دید که خورده به یه چیزی. نیگاه کرد ، دید که یه تابلو است و روش نوشته: تبریز 5 کیلومتر!


تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید


ترکه میره آمپول بزنه، تا دکتر سوزن رو میزنه، پا میشه داد میزنه: حیوون، مگه کوری، سوراخ به این گندگی، چرا میزنی بغلش؟


تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید


ترکه میره پرنده فروشی طوطی بخره یه جغد میکنن تو پاچش. میاد خونه بعد یه مدتی دوستش میاد پیشش میگه: طوطیت حرف هم میزنه؟ میگه: حرف نمیزنه، خوب دقت میکنه!!


تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید


به ترکه یه ماشین می دن که فرمونش سمت راست بوده بعد یه مدت ازش می پرسن چطوره؟ میگه خوبه ، فقط هر وقت تف می کنم میفته روی زنم یه روز یه ترکه روی خر بدون پالان میشینه به جرم همجنس بازی میگیرنش


تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید


ترکه داشته کباب درست می کرده می بینه یه گربه داره نگاه می کنه داد می زنه آی بلال شیر بلاله


تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید


یه ترکه میاد تهران یه دونه پرشیا صفر می بینه میزنه شیشه هاشو خورد می کنه صاحبش می گه چرا این کارو کردی؟ مگه مرض داری؟ ترکه می گه اه مال تو بود فکر کردم مال شوکته


تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید


ترکه می ره هیئت راش نمی دن خودش می ره هیئت می زنه هیچکـس رو راه نمی ده 


تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید


ترکه عاشق خدا می شه کعبه می کشه از توش تیر رد می کنه


تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید


یک بار یک ترکه زنگ میزنه تاکسی تلفنی میگه اقا ماشین دارید. مردی که پشت تلفن بوده جواب میده بله. ترکه میگه خوش به حالتون ما نداریم


تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید


ترکه باباش میمیره میخواسته خاکش کنه جو میگیرتش باراندازش میکنه


تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید


ترکه می ره توالت افتاب رو می شکنه یکی می گه چرا افتابه رو شکوندی؟
می گه ایلده واسه من فیگور می گیره پدر سگ


تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید


یه ایرونی، یه آلمانی، یه اسپانیایی و یه ترکه سوار هواپیما بودن که زیر هواپیما درمی ره، همه، حتی خلبان، از میله بالای هواپیما آویزون می شن، خلبان می گه: یکی از شماها باید از هواپیما بپره بیرون، ترکه می گه: من می پرم به یه شرط: همه تون برام کف بزنین، همه براش کف می زنن و سقوط می کنن!!!


تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید


به ترکه میگن یه فحش باحال بده. میگه: نافم تو چشت. میگن:
بی‌مزه.... اینم شد فحش؟ ترکه میگه: آخه وقتی نافم بره توی 
چشت، کیرم میره توی دهنت.


تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید


یه اردبیلی با یه اردکانی دعواش میشه، می‌گه: ارم به ارت در، بیلم تو کونت!


تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید


یه روز یه ترکه یه دختره رو می‌کنه و دختره هم حامله می‌شه.دختره ناراحت می‌شه و می‌گه: باید بیایی و منو بگیری. ترکه می‌گه: حالا باید چیکار کنم؟ دختره می‌گه: باید بیای خواستگاری. خلاصه ترکه میره خواستگاری و ننه بابای دختره میگن: ما باید خوب فکر کنیم و بعد به شما جواب می‌دهیم. بعد از یه هفته ترکه برای جواب میره. بابا دختره میگه: ما با بزرگان و ریش‌سفیدهای فامیل مشورت کردیم و نتیجه گرفتیم که: حاضریم بچه حرومزاده داشته باشیم ولی داماد ترک نداشته باشیم!


تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید


ترکه میره دکتر میگه: آقای دکتر تخمم درد میکنه، دکتر دست میزنه میگه:الان چه احساسی داری؟ میگه: دکتر جون دوست دارم ادامه بده


تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید


 ترکه رو برق 3 فاز می گیره پرت می کنه بلند می شه می گه:اگه مردین یه فاز یه فازبیاین جلو


تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید


ترکه می ره جبهه بعد از 2 روز برمی گرده.میگن چی شد اینقدر زود برگشتی؟
میگه: بابا اونجا به قصد کشت تفنگ بازی می کنن


تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید


ترکه واسه رفیقاس خالی می بنده می گه: من هر دو هفته یک بار می رم ژاپن.رفیقاش می گن اگه راست می گی اسم یکی از خیابوناش رو بگو؟ ترکه یه خورده فکر می کنه بعد می گه: اهان خیآبون شهید بروسلی


تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید


ترکه میره تو خیابون می بینه نوشته: سیو همان سیب است...
میگه: دروغ میگن پدر سگا ! خودم خوردم صابون بود!!! 


تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید


ترکه پتروس فداکارو با دهقان فداکار قاطی می کنه 
می ره انگشت می کنه تو چشمراننده قطار


تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید


ترکه سفره دلش رو واسه دوستش باز می کنه توش پر از نون بربری بوده.... 


تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید


به ترکه می گن شما ایمیل دارین؟ می گه نه خیلی ممنون من تازه غذا خوردم نوشجان!!!


تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید


ترکه تو جوی آب تف میکنه میره دنبالش پاشو بگذاره روش

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید 

.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
هر که علم جوید که به وسیله آن با دانشوران هم چشمى کند یا با سفیهان مجادله کند یا توجه عامه را به سوى خود جلب کند، خدایش به جهنم برد.
نویسندگان
نظر سنجی
نظر شما در مورد این وبلاگ چیست؟

موضوعات وب
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب
این صفحه را به اشتراک بگذارید


ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو